Nauka języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym

Każdy chyba Rodzic, mając na względzie „specyfikę naszych czasów” chciałby, aby jego dziecko sprawnie posługiwało się językiem obcym. Najczęściej myślimy o języku angielskim. Nauka języka obcego nowożytnego została też uwzględniona w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Informacje dotyczące nauczania języka obcego nowożytnego w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego w świetle obowiązujących przepisów znajdziesz tutaj.

Wiek przedszkolny ze względu na olbrzymią plastyczność dziecięcego umysłu to wspaniały moment na rozpoczęcie zabaw z nauką języka obcego. Jednocześnie pewne obawy może budzić fakt, że jest to również okres kiedy dziecko uczy się/utrwala umiejętności związane z językiem ojczystym. Aby nauka języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym przebiegała sprawnie, a dziecko chętnie uczestniczyło w zajęciach, muszą zostać spełnione pewne warunki. Są to m.in.:

 • Nauka musi przebiegać w formie zabawy. Dziecko przedszkolne nie będzie przyswajało skomplikowanych reguł gramatycznych itd. Poznawanie języka obcego przebiega w podobny sposób jak przyswajanie języka ojczystego. Proces ten jest jednak dla dziecka o wiele trudniejszy. Nie mówimy oczywiście o dzieciach z rodzin bilingwalnych.
 • Nauka musi przebiegać w warunkach dostosowanych do potrzeb dziecka, znajdujących się w strefie najbliższego rozwoju. Należy przez to rozumieć zadania, których dziecko nie potrafi za pierwszym razem wykonać samodzielnie, jednak jest w stanie je wykonać przy drobnym wsparciu. Zadania te nie mogą być zbyt łatwe, aby nie znudziły dziecka, ani zbyt trudne, aby go nie zniechęciły.
 • Nauczyciel powinien zwracać się do dzieci wyłącznie w języku, którego naucza. Niedopuszczalne jest stosowanie metody tłumaczeniowej np. „Po angielsku pies to dog”. Wbrew pozorom takie podejście jest to proste, wymaga jednak odpowiedniego przygotowania i nastawienia ze strony nauczyciela.
 • Nauka powinna być urozmaicona tzn. wykorzystujemy ruch, śpiew, taniec, formy plastyczne, aby dziecko zaciekawić i dostarczyć mu różnorodnych bodźców.
 • Najlepszym sposobem na naukę języka obcego jest tzw. immersja tj. zanurzenie w języku obcym. Oznacza to, że dziecko otaczane jest ze wszystkich stron i w każdej sytuacji językiem obcym tak jak w naturalnym środowisku. Dobrym rozwiązaniem wydaje się być np. obecność przez cały dzień w przedszkolu nauczyciela, który zwraca się do dzieci tylko w języku angielskim.
 • Na rynku dostępnych jest wiele pomocy dydaktycznych, to od nauczyciela zależy wybór odpowiednich materiałów. Nauczyciel dobiera zaakceptowany przez MEN program nauczania lub tworzy własny – autorski. W kompetencjach nauczyciela jest również ewentualny dobór podręczników czy kart pracy. Korzystanie z nich nie jest jednak koniecznością. Bardzo dużo zależy więc od wizji nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Biorąc pod uwagę specyfikę wieku dziecka, metody i techniki nauczania oraz to, w jaki sposób dziecko przyswaja język obcy, w nauce języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym możemy wyróżnić dwie istotne grupy działań:

 1. Pytania „zakazane”:

 • Czego się dziś nauczyłeś na angielskim?
 • Jak jest po angielsku drzewo?
 • Powiedz po angielsku jak się nazywasz.
 • Co to jest? To jest dog?
 1. Zachowania pomocne:

 • Gramy w gry czy zabawy, śpiewamy razem z dzieckiem piosenki, których uczyło się w przedszkolu
 • Dostarczamy mu bodźców umożliwiamy słuchanie piosenek czy oglądanie krótkich prostych bajek w języku angielskim
 • Jeżeli już bardzo chcemy „sprawdzić” czy dziecko zapamiętało coś z zajęć angielskiego w przedszkolu, róbmy to po angielsku oraz tak jak nauczyciel. Zadajmy pytania, na które odpowiadać dziecko uczyło się w przedszkolu np. What’s your name? What’s this?
 • Nie wychodźmy poza obszar nauczanego w przedszkolu materiału. Naszym zadaniem jest wspierać dziecko, dostarczać mu możliwości obcowania z językiem i oswajania się z nim, a nie bombardować niezrozumiałymi treściami i powodować narastającą niechęć.

Według podstawy programowej dziecko kończące edukację przedszkolną i rozpoczynające naukę w szkole powinno posiadać następujące umiejętności:

 • uczestniczenia w zabawach prowadzonych w danym języku np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;
 • rozumienia bardzo prostych poleceń i reagowania na nie;
 • powtarzania rymowanek, prostych wierszyków i śpiewania piosenek w grupie;
 • rozumienia ogólnego sensu krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.