Posts by Joanna Niedziałek

Absolwentka pedagogiki specjalnej o specjalności wczesna interwencja i terapia pedagogiczna na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła również podyplomowe studia Wczesnego Nauczania Języka Angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Integralną Edukację Przedszkolną i Wczesnoszkolną na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym zdobywała w placówkach w Londynie i Warszawie. Prywatnie mama bliźniąt.

Program i pomoce dydaktyczne w przedszkolu

Czy przedszkolaki muszą pracować z podręcznikami? Czy to jest niezbędne? Czy to jest korzystne dla dziecka czy nie? Prawdopodobnie ilu Rodziców, tyle opinii. Co na to wszystko przepisy?

Kluczowym dokumentem regulującym funkcjonowanie dzieci i nauczycieli w przedszkolu jest podstawa programowa. Realizowanie jej jest warunkiem koniecznym działania przedszkola czy innej formy wychowania przedszkolnego. Aby warunek ten został spełniony, nauczyciel zobowiązany jest układać aktywności dzieciom w oparciu o program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez MEN. Continue reading →

Nauka języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym

Każdy chyba Rodzic, mając na względzie „specyfikę naszych czasów” chciałby, aby jego dziecko sprawnie posługiwało się językiem obcym. Najczęściej myślimy o języku angielskim. Nauka języka obcego nowożytnego została też uwzględniona w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Informacje dotyczące nauczania języka obcego nowożytnego w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego w świetle obowiązujących przepisów znajdziesz Continue reading →

Diagnoza przedszkolna

„Czy moje dziecko poradzi sobie w szkole?” To pytanie zadaje sobie wielu Rodziców, których dzieci kończą edukację w przedszkolu. Odpowiedź umożliwić ma dokument, który każdy Rodzic otrzymuje od przedszkola na zakończenie roku szkolnego, w którym dziecko zostało objęte obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

Co to właściwie jest diagnoza przedszkolna i czego możemy się z niej dowiedzieć? Continue reading →

Obowiązki nauczyciela wychowania przedszkolnego

Niejeden chyba nauczyciel wychowania przedszkolnego usłyszał, że ma „fajną”, „lekką” pracę, bo tylko rysuje, śpiewa, tańczy i bawi się z dziećmi. Kiedyś usłyszałam nawet w jakiejś sytuacji, że nie wiem, jak to jest w „prawdziwej pracy”, a nie tej „na niby”.

Drogi Czytelniku, Przedstawiam Ci moją „pracę na niby”. Wbrew pozorom mam obowiązki i zadania do wykonania. Wynikają one w większości z podstawy programowej, statutu placówki, Karty Nauczyciela i nieustannie aktualizowanych przez MEN rozporządzeń. Obowiązki nauczyciela wychowania przedszkolnego to między innymi: Continue reading →

Angielski w przedszkolu

Jakiś czas temu było zamieszanie z prowadzeniem zajęć dodatkowych w przedszkolach. Jak to jest z tym językiem obcym? Czy może być uczony w przedszkolu?

Angielski w przedszkolu może, a nawet w niektórych przypadkach musi być uczony. Póki co, od września 2015 roku obowiązkiem zorganizowania zajęć z języka obcego nowożytnego objęte są grupy pięciolatków. Według obowiązujących przepisów od września 2017 roku obowiązkiem mają zostać objęte wszystkie dzieci korzystające z edukacji przedszkolnej. Continue reading →