mm

Posts by Agnieszka Pastuszak

Ukończyła studia na kierunku arteterapia w zakresie sztuk plastycznych (APS) oraz edukacji przedszkolnej i pedagogiki rewalidacyjnej(UKSW). Prowadziła warsztaty arteterapeutyczne w areszcie śledczym na Grochowie, 3 lata zajmowała się niepełnosprawnymi intelektualnie w Warsztacie Terapii Zajęciowej na warszawskiej Woli, 3 lata opiekowała się dziećmi w Rodzinnym Pogotowiu Opiekuńczym, a 4 lata w Rodzinnym Domu Dziecka w Wesołej. Praktykowała w dwóch prywatnych warszawskich przedszkolach. Jest wychowawcą w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym na Woli, gdzie prowadziła też zajęcia reedukacyjne i plastyczne. Przede wszystkim jednak jest żoną i mamą dwójki urwisów- rozbrykanego 2-latka i jego maleńkiej siostrzyczki.

Nauka czytania

Czy przedszkolak powinien czytać?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Joanna Burdzik, na podstawie obowiązujących rozporządzeń stwierdza, że:

„ Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej powinno dysponować sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo – ruchową potrzebną do nauki pisania, interesować się czytaniem i pisaniem, być gotowym do nauki czytania i pisania, układać krótkie zdania, dzielić zdania na wyrazy, dzielić wyrazy na sylaby, wyodrębniać głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej.”
Continue reading →

Nauka pisania

Przygotowywanie malucha do nauki pisania rozpoczynamy już z dzieckiem trzyletnim. Nie chodzi jednak o usadzanie dziecka przy biurku i odtwarzanie kolejnych literek na kartce papieru. Dziecko w tym wieku nabywa nowych umiejętności przede wszystkim przez zabawę. Tak jest również z nauką pisania – odpowiednio dobrane zabawy stymulują dziecko, aby w przyszłości nauka pisania nie sprawiała mu problemów. Continue reading →